تبلیغات

اسلایدر

WWW.GILCHESS.IR - علم مدیریت نهفته در شطرنج
 
WWW.GILCHESS.IR
CHESS IS THE BEST GAME
درباره وبلاگ


GILCHESS

مدیر وبلاگ : hooman fathee
نویسندگان

علم مدیریت نهفته در شطرنج

 

بازی شطرنج به عنوان بهترین بازی فکری یاد می شود . باتوجه به قوانین و حرکت مهره های آن می توان به پیچیدگیهای تازه ای درباره این بازی پی برد .

در این مقاله با نگاهی متفاوت سعی شده است درسهایی از علم مدیریت را در آن یافت؛ درسهایی که در این بازی شیرین درارتباط با علم مدیریت می توان آموخت و آنها را به کار گرفت، عبارتند از :

ادامه مطلب ...

علم مدیریت نهفته در شطرنج

 

بازی شطرنج به عنوان بهترین بازی فکری یاد می شود . باتوجه به قوانین و حرکت مهره های آن می توان به پیچیدگیهای تازه ای درباره این بازی پی برد .

در این مقاله با نگاهی متفاوت سعی شده است درسهایی از علم مدیریت را در آن یافت؛ درسهایی که در این بازی شیرین درارتباط با علم مدیریت می توان آموخت و آنها را به کار گرفت، عبارتند از :

 

۱ - هدفمند بودن حرکت : یک شطرنج باز، هدف از بازی خود را مات کردن حریف مقابل در کنار یک نرمش فکری می داند. برای هر حرکت خود نیز هدفی دارد. حرکاتی به منظور گستــرش بازی، تأمین امنیت شاه وآرایش مهره ها برای حمله یا دفاع از این قبیل حرکات است. در بازیهای حرفه ای به منظور شناخت هر چه بیشتر سبک بازی حریفان ، نیاز است که بازی حریفان، چند بار بررسی شده و مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد. یک مدیر سازمان تولیدی ویا خدماتی نیز می بایست اهداف بلند و کوتاه مدت خود را با توجه به وضعیت پیرامونی(شرایط بازار، تهدیدها و فرصتها، نقاط ضعف و قــوت و …) ترسیم کرده و برنامه های عملیاتی برای دستیابی به آن را مشخص و به صورت مداوم آن را کنترل کند . نکته مهم در تعیین اهداف سازمانی، انتخاب صحیح اهداف با توجه به تحلیل بازار و رقبار، مشخص کردن زمان، مجری، منابع، هزینه انجام پروژه و همچنین تعیین شاخصی به منظور اندازه گیری میزان دستیابی به هدف است .

۲ - سازماندهی : بازیکن با توجه به قانون شطرنج می تواندشاه را محصور، تهدید و به هدف خود ( مات کردن شاه) برسد. مسلماً در این بازی برنده کسی خواهد بود که از حرکت مهره ها به نحوه مطلوبتری استفاده کند .

در این بازی برای اینکه بتوان شاه را محصور و آن را مات کـرد، نیاز به این است که از تمام مهره ها بهره گرفت و شاه را از جهات مختلف تهدید و جلو حرکت آن را مسدود کرد. مدیران نیز برای رسیدن به اهداف خود می بایست تمامی امکـانات و منابع لازم را مهیا کرده و زمینه های لازم جهت استفاده بهینه از آن را فراهم سازند. در غیر این صورت با کاهش کارایی و افزایش قیمت تمام شده محصولات خـود و در نتیجه از دست دادن تدریجی بازار رو به رو خواهند شد .

در این زمینه طراحی واقعی و اجرایی نمودار سازمانی، تعیین و ابلاغ مسئولیتها و شرح وظائف افراد، تعیین و تأمین منابع اجرای فرایند های سازمانی، مشخص ساختن روشها و دستورالعملهای اجرای هر فرایند و تعریف و پایش شاخصهای اندازه گیری اثر بخشی وکارایی فرایند ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

۳- هدایت مهره ها : به منظور مات کردن حریف کافی است تمامی مهره ها را بگونه ای کنار هم قرار دهید که ضمن پشتیبانی آنها از یکدیگر، خانه های حرکت شاه حریف مسدود گردد. مسلماً اگر هر یک از آنها بدون تعامل با دیگر مهره ها، در گوشه ای از صفحه شطرنج به کار گرفته شوند، شما پیروز میدان نخواهید بود. در یک سازمان نیز اگر پرسنل واحد های مختلف از جمله کیفیت، مهندسی، تو لید، اداری و غیره هر یک سرگرم فعالیتهای خویش باشند ودر یک راستا هدایت نشوند، آن سازمان به اهداف خویش نایل نخواهد شد .

۴ـ برنامه ریزی : برای مات کردن حریف نیاز به برنامه ریزی است. مسلماً بدون برنامه و تنها جواب بازی حریف را دادن، شما را به مقصود نمی رساند .

برنامه ریزی در علم مدیریت نیز از اهمیت ویــــژه ای برخودار است. مدیران به خوبی می دانند، بدون برنامه ریزی به هیچ هدفی نخواهند رسید .

۵ - پایش و کنترل : در بازی شطرنج برنامه ای که در ذهن شما برای مات کردن حریف مقابل ترسیم می شود، مرتباً باتوجه به حرکات تدافعی و تهاجمی حریف می بایست تغییر کند وگرنه همان برنامه اولیه هیچوقت شما را به هدفتان نزدیک نمی کند .

در علم مدیریت نیز برنامه های تنظیم شده برای دستیـــــابی به اهداف می بایست در دوره های منطقی، کنترل و در صورت نیاز بهنگام گردد. همچنین عوامل عدم اجرای برنامه، شناسایی و با تعریف اقدامات اصلاحی موثر، رفع گردد .

۶ - حفظ مهره ها : از دیگر فنون مهم بازی شطرنج، حفظ مهره هاست. در بازی شطرنج هر مهره ارزشی نسبی دارد، و این ارزش بسته به موقعیت بازی متغیر است .

نیروهای انسانی هر سازمانی نیز باتوجه به مسئولیتها و فعالیتهایی که انجام می دهند دارای ارزش نسبی هستند و مطمئناً هیچ نیــــروی بی ارزشی وجود ندارد زیرا با وجود این نیازی به استخـــــــدام آن فرد در سازمان احساس نمی گردید .

بنابراین، حفظ نیروهای انسانی برای دستیابی به اهداف سازمان همانند بازی شطرنج بسیار مهم است. فراهم کردن منابع و زمینه های لازم جهت اجرای مطلوب امور محوله، نشان دادن توجه و اهمیت شما به فعالیت کارکنانتان، فراهم ساختن بستر رشــد و خلاقیت پرسنل و به کارگرفتن سایر روشهای انگیزشی از جمله تکنیک های حفظ نیروها در سازمان است .

۷ - حمایت مهره ها : اگر مهره سرباز با حمایت وهدایت شما به انتهای صفحه شطرنج برسد، تبدیل به مهره باارزشی همچون وزیر می گردد .

در یک ســـازمان نیز اگر نیروهای انسانی به طور مناسبی ازطریق سیستم های آموزشی وانگیزشی رشد پیدا کنند، مطمئناً فواید بیشتری برای سازمان به ارمغان می آورند .

۸ - پیش بینی حرکات بعدی : یکی از مهمترین فنون بازی شطرنج، بازی خوانی آن است. قبل از هر حرکت می باید حداقل چند حرکت خود و حریف را در ذهن بررسی و تجزیه و تحلیل و سپس اقدام به بازی کرد. همانند این بازی، مدیران نیز می بایست قبل از اخذ هر تصمیمی، پیامدهای آن را پیش خود تجزیه وتحلیل کرده و باتوجه به عواقب آن، تصمیم را اتخاذ کنند. بارها و بارها متاسفــــــــــانه حتی در تصمیم گیری های کلان مدیریتی نیز شاهد اینگونه تصمیمات عجولانه بوده ایم. تصمیماتی که چند حرکت بعد آن خوانده نشده بود

۹ - پرهیز از حرکات اضافی : در شطرنج، بازی با مهره سفید یک مزیت محسوب می گردد زیرا یک حرکت از مهره سیاه پیش بوده و قدرت تهاجم را دراختیار دارد. این موضوع حاکی از اهمیت هر حرکت است لذا در این بازی باید مراقب هر حرکت بود تا این مزیت را حفظ کرده و با استفاده از حرکت اضافی حریف بازی را به دست گرفت .

در یک محیط رقابتی نیز اگر مدیران حرکت اضافی و نادرستی ازجمله پذیرش تولید محصولات بدون تقاضا، اخراج کارکنان موثر و… داشته باشند درجهت تضعیف سازمان گام برداشته و چه بسا بازار را به رقبا واگذار خواهندکرد .

۱۰ - گسترش توأم با تفکر : در بازی شطرنج به منظور استفاده از تمامی مهره ها، نیاز به گسترش بازی است. این بدان معنی است که مهره ها را می بایست به خانه هایی انتقال داد که قابلیت، حمله، دفاع و مانور بیشتری را داشته باشند. حال اگر این گسترش بدون اندیشه باشد موجبات از دست دادن بازی را فراهم می کند .

در یک محیط کاری نیز گسترش منابع سازمان ازجمله ساختمانها، تأسیسات، تجهیزات و نیروهای انسانی بدون درنظر گرفتن کیفیت، نوع و میزان خروجی آنها به اتلاف منابع، کاهش بهره وری سازمان و افزایش قیمت تمام شده محصولات یا خدمات منجر می گردد .

۱۱ - گرفتن با اندیشه مهره ها : گرفتن مهره های حریف در بازی شطرنج یک مزیت محسوب می شود. در برخی مواقع حریف به منظور تخریب سد دفاعی و یا کشاندن مهره ها به سمت دیگـــــــر صفحه شطرنج و دلایلی این چنینی، اقدام به فداکردن مهره ها می کند و در قبال آن، برتری مــوردنظر خود را به دست می آورد. به شما نیز در یک محیط کاری پیشنهاد تولید یک محصول جدید و یا ارائه یک خدمت جدید می گردد که اگر شما نسنجیده و یا به اصطلاح بدون امکان سنجی آن را بپذیرید و درعمل نتوانید خواسته های موردانتظار مشتریان را برآورده سازید، در آن صورت خود را برای پذیرش خسارات سنگینی آماده کنید .

۱۲ - مراقبت از آچمزشدن : اصطلاح آچمزی در شطرنج عبارت از حمله ای است علیه یک ســـوار که سواری دیگر را از حمله محافظت می کند. درواقع آچمز شدن، یک حرکت غافلگیرکننده ولی درعین حال قابل پیش بینی است .

همانند بازی شطرنج که تنها می بایست مراقب آچمز شدن بود و از آن گریخت، در سازمانها نیز می بایست به فکر مقابله با اینگونه تهدیدات و حوادث غیرمترقبه ازجمله تغییرات شرایط بازار، پایان عمر محصول، وضعیت رقبا، خرابی دستگاههای کلیدی، نارضایتی و استعفای کارکنان، قطعی برق و غیره بود و طرحهای واکنشی با اینگونه تهدیدات تهیه شود .

۱۳ - شکست، مقدمه پیروزی : همان طور که یک شطرنج باز می بایست از شکستهای خود در بازی ناامید نشده و از آن درس عبرت بگیرد، شما نیز اینگونه بعداز هر شکست کوچک و بزرگ به دنبال سرزنش این و آن نباشید بلکه به دنبال ریشه بروز آن مشکل بگردید و با حذف آن، موجبات پیروزی خود را فراهم کنید .نوع مطلب :
برچسب ها : GILCHESS، شطرنج، قهرمانی شطرنج جهان، مسابقات شطرنج، گیل شطنج، شطرنج گیلان، شطرنج-شطرنج گیلان -تمرین شطرنج-تاکتیک-استاتژی-شروع بازی -آخر بازی-آچمزی-وسط بازی-پوزیسیون-مسابقات شطرنج-شطرنج جهان-اخبار شطرنج -اخیار شطرنج گیلان - اخبار شطرنج ایران - اخبار شطرنج جهان-باشگاه شطرنج نوین -شطرنج رشت،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:09 ب.ظ

Quality articles is the key to invite the users to pay a visit the site, that's what this web site is providing.
یکشنبه 18 فروردین 1398 08:42 ب.ظ
Hi everybody, here every one is sharing these knowledge, thus it's fastidious to read this
webpage, and I used to go to see this web site daily.
شنبه 17 فروردین 1398 11:22 ب.ظ
With havin so much written content do you ever run into any
issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of
completely unique content I've either authored myself or
outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any techniques to help
protect against content from being ripped
off? I'd definitely appreciate it.
جمعه 16 فروردین 1398 06:13 ب.ظ
Thank you, I have recently been looking for info
about this subject for a while and yours is the best I've came upon so far.

But, what about the bottom line? Are you sure about the supply?
پنجشنبه 15 فروردین 1398 01:18 ق.ظ
I like it when people get together and share views. Great site, keep it up!
دوشنبه 12 فروردین 1398 07:22 ق.ظ
It's amazing to go to see this web page and reading the views of all colleagues regarding this post,
while I am also eager of getting knowledge.
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:38 ب.ظ
I am actually glad to glance at this webpage posts which consists of plenty
of helpful facts, thanks for providing these kinds of data.
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:31 ب.ظ
What i do not understood is in truth how you're no longer actually a lot more
well-appreciated than you may be right now. You're very intelligent.
You already know therefore considerably relating to this topic,
produced me in my opinion believe it from a lot of
varied angles. Its like women and men aren't fascinated except it's one thing to do with Woman gaga!
Your individual stuffs great. At all times handle it up!
شنبه 26 آبان 1397 08:46 ب.ظ
I seriously love your website.. Excellent colors & theme. Did you
make this web site yourself? Please reply back as I'm
planning to create my own personal website and would love to
find out where you got this from or exactly what the
theme is called. Kudos!
شنبه 26 آبان 1397 05:59 ب.ظ
Sling tv coupons and promo codes for november 2018
Hello there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm definitely enjoying your blog and look forward to new posts.
Sling tv coupons and promo codes for november
2018
چهارشنبه 23 آبان 1397 05:42 ق.ظ
I simply could not leave your website before suggesting that
I extremely loved the usual info an individual provide in your guests?
Is going to be back often to check up on new posts
دوشنبه 21 آبان 1397 05:40 ب.ظ
I used to be suggested this web site through my cousin. I am no
longer certain whether or not this submit is written by him
as no one else know such distinctive approximately
my difficulty. You are wonderful! Thanks!
جمعه 18 آبان 1397 02:08 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know a lot about
this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with some pics to drive the message home
a bit, but instead of that, this is wonderful blog.
A fantastic read. I'll certainly be back.
سه شنبه 15 آبان 1397 05:48 ب.ظ
I got this web site from my friend who shared with
me regarding this web page and now this time I am visiting
this web site and reading very informative posts
at this time.
سه شنبه 8 آبان 1397 03:13 ب.ظ
At this moment I am going away to do my breakfast, after having my
breakfast coming again to read additional news.
دوشنبه 7 آبان 1397 07:02 ب.ظ
Hey! I'm at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to
say I love reading your blog and look forward to all
your posts! Carry on the great work!
یکشنبه 6 آبان 1397 11:08 ق.ظ
It's an awesome piece of writing for all the internet
users; they will take benefit from it I am sure.
یکشنبه 6 آبان 1397 07:31 ق.ظ
It's actually a cool and useful piece of info.
I am glad that you just shared this helpful info with us.
Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
یکشنبه 6 آبان 1397 12:14 ق.ظ
I think this is among the most important information for me.
And i'm glad reading your article. But wanna remark on few general
things, The web site style is great, the articles is
really nice : D. Good job, cheers
پنجشنبه 3 آبان 1397 01:07 ق.ظ
I do not even know how I ended up here, but I thought
this post was great. I don't know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren't
already ;) Cheers!
پنجشنبه 26 مهر 1397 11:50 ب.ظ
Hello to every body, it's my first go to see of this weblog; this weblog carries remarkable and truly
excellent information in favor of readers.
دوشنبه 16 مهر 1397 07:44 ب.ظ
It's a pity you don't have a donate button! I'd certainly donate to this
superb blog! I suppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook
group. Chat soon!
دوشنبه 16 مهر 1397 09:04 ق.ظ
Hi! This post couldn't be written any better!
Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this.
I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read.
Thank you for sharing!
یکشنبه 15 مهر 1397 05:14 ق.ظ
My partner and I absolutely love your blog and find the
majority of your post's to be precisely what I'm looking for.
can you offer guest writers to write content in your case?

I wouldn't mind publishing a post or elaborating
on a number of the subjects you write related to here.
Again, awesome weblog!
شنبه 14 مهر 1397 04:37 ق.ظ
Hi there just wanted to give you a quick heads up.

The text in your article seem to be running off the screen in Safari.
I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I'd post to let you know.
The design and style look great though! Hope you get the issue
resolved soon. Cheers
جمعه 13 مهر 1397 06:54 ب.ظ
Thank you a lot for sharing this with all people you
really understand what you are speaking approximately!
Bookmarked. Please additionally visit my site =).
We could have a link trade agreement between us
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:16 ب.ظ
If you wish for to grow your know-how simply keep visiting this web site and be updated with the
hottest news update posted here.
شنبه 14 مرداد 1396 09:08 ق.ظ
Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told used to be a amusement account it.
Look complicated to more delivered agreeable from you!
By the way, how could we be in contact?
سه شنبه 10 مرداد 1396 12:17 ب.ظ
I was wondering if you ever thought of changing the page layout of
your site? Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could
connect with it better. Youve got an awful lot of text for
only having one or 2 images. Maybe you could space it out better?
یکشنبه 8 مرداد 1396 07:44 ب.ظ
Ridiculous story there. What occurred after? Take
care!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه